"בידיים טובות" הוא מרכז לאבחון וטיפול לילדים בעלי איחור התפתחותי וקשיי למידה, מינקות ועד גילאי בית הספר היסודי. במרכז המודל הטיפולי עומדת האמונה כי טיפול בילדים בשנות חייהם הראשונות מניב תוצאות טובות.

 

אני רואה לנגד עיני את צורכי הילד ומשפחתו כמכלול שלם, ומאמינה ביכולת השינוי ובערכה של המשפחה כשותפה בתהליך. מניסיוני כמרפאה בעיסוק, אבחון וטיפול מקצועיים מאפשרים להעצים הן אתכם ההורים, והן את ילדכם.

 

המטרה היא להקנות לילד כלים להשגת המיומנויות הדרושות לתפקוד מרבי, חיזוק ביטחונו העצמי ותחושת המסוגלות שלו, באופן שיאפשר לו להשתלב בסביבה החברתית, הלימודית והמשפחתית בצורה הטובה ביותר.