כולנו רוצים שילדנו יצליח בגן, וישתתף בסדנאות היצירה, ציור ולמידה. אם ילדך, ניגש לסדנאות רק כשמזמינים אותו, ממהר לסיים את עבודותיו, ובבית מתוסכל מהר ואינו משתף עמכם פעולה, ילדכם יוכל להפיק תועלת מטיפול קבוצתי של ריפוי בעיסוק.

עבודה בקבוצה קטנה מאפשרת לילד עבודה באווירה הדומה לאווירה בגן ומקנה לו דרכי התמודדות חברתית, רגשית ולימודית תוך ליווי צמוד ומבוקר.

הקבוצה תתקיים במשך 3 חודשים, פעם בשבוע. הקבוצה תמנה 8 ילדים ותועבר על ידי שתי מרפאות בעיסוק בעלות ניסיון רב בהעברת קבוצות בגלאי הגן.

הנושאים שילמדו בקבוצה:

  • שיפור יכולת הילד לפעול באופן עצמאי ולהתמיד במשימות.
  • שיפור יכולת הילד להתארגן ולפעול במשימות רב שלביות.
  • שיפור המוטוריקה העדינה: צביעה, ציור, גזירה והדבקה, שרטוט צורות.
  • התארגנות עם חומרי יצירה וכלי הכתיבה.
  • שיפור הביטחון העצמי בתחום היצירה.